Sygnalizacja wycieków kwasu siarkowego i azotowego
Przewody sensorowe TraceTek do wykrywania kwasów i wodnych roztworów substancji chemicznych są przeznaczone do stosowania przy przechowywaniu w zbiornikach i transportowaniu rurami cieczy niebezpiecznych. Nasze przewody wykrywają obecność roztworów wodnych zawierających agresywne i toksyczne substancje chemiczne. Przewody te znajdują zastosowanie przy uzdatnianiu wody, w oczyszczalniach ścieków oraz w systemach transportu substancji chemicznych przy wytwarzaniu półprzewodników i w zakładach farmaceutycznych. Ścieki z laboratoriów, rekultywowane wody gruntowe, transport kwaśnych odpadów oraz inne ciecze transportowane w rurach o podwójnych ściankach to kolejne zastosowania naszych czujników ogólnego przeznaczenia do wykrywania wycieków substancji chemicznych.

Kluczową korzyścią przy zainstalowaniu systemu wykrywania wycieków kwasów lub wodnych roztworów substancji chemicznych jest wczesne wykrywanie wycieków i rozlań stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa, mienia lub personelu. Często ciecze niebezpieczne są transportowane lub przechowywane w miejscach, w których może dojść do nieumyślnego kontaktu z ciałem człowieka lub wycieków do środowiska. Czujniki wykrywające wycieki są instalowane w celu zmniejszenia potencjalnego wpływu na ludzi oraz uszkodzenia mienia lub zakładu.
Przewody z serii TT3000 do wykrywania wycieków substancji chemicznych działają w oparciu o przewodność własną roztworów wodnych.
TT3000

Przewody z serii TT3000 do wykrywania wycieków substancji chemicznych działają w oparciu o przewodność własną roztworów wodnych. Obecność rozpuszczonych soli lub innych substancji o budowie jonowej sprawia, że wyciekające płyny są łatwiej wykrywane niż woda wodociągowa lub deszczowa. Przewody te są zbudowane z pokrytych przewodzącym polimerem elektrod czujników owiniętych spiralnie wokół obojętnego rdzenia z fluoropolimeru odpornego na substancje chemiczne. Wykonany w ten sposób samo nadzorujący się przewód, w którym każdy fragment wysyła sygnał w razie wykrycia kontaktu z przewodzącą cieczą. Urządzenie monitorujące wyposażone w dodatkowe obwody jest w stanie określić punkt na długości przewodu, w którym nastąpiło wykrycie wycieku. Możliwe jest użycie kilkumetrowego przewodu pokrywającego mały obszar lub układ zawierający tysiące metrów przewodu, podzielony na osobne kanały, pokrywający dużą i skomplikowaną sieć rur i zbiorników.
Przewód sensorowy TT7000-HUV oferuje dodatkowe rozszerzenie w postaci selektywnej reakcji na kwasy
TT7000-HUV

Przewód sensorowy TT7000-HUV oferuje dodatkowe rozszerzenie w postaci selektywnej reakcji na kwasy. Oznacza to, że przewód będzie ignorował wycieki czystej lub nieznacznie zanieczyszczonej wody i reagował tylko na kontakt ze stężonym kwasem azotowym lub siarkowym. Oznacza to, że przewody można umieszczać wokół zbiorników stojących na wolnym powietrzu, pod zawieszonymi rurami, które są narażone na deszcz, lub w innych miejscach, w których podczas normalnego funkcjonowania występuje woda, lecz mimo to konieczna jest szybka reakcja na wycieki kwasów. Technologia ta oparta jest o unikalną, rozpuszczalną w kwasach powłokę nałożoną na elektrody czujnikowe. Powłoka pozostaje nietknięta i działa jako warstwa izolująca elektrody do momentu kontaktu z kwasem. Właściwości powłoki dopasowane do przeznaczenia umożliwiają szybkie jej rozpuszczenie w obecności wykrywanych kwasów. Po rozpuszczeniu powłoki czujnik przesyła do urządzeń monitorujących informacje o wystąpieniu i lokalizacji wycieku.