Czujniki optyczne AquiTron oraz przewód czujnikowy TT5000 zainstalowane wokół podstawy wewnętrznego zbiornika magazynowego i generatora prądotwórczego zapewniają metodę wykrywania ukrytych wycieków lub nieszczelności instalacji, które mogą pozostać długo niewykryte i spowodować poważne szkody.

Wielostrefowa centrala alarmowa AquiTron z podtrzymaniem bateryjnym, monitorująca 5 stref/pomieszczeń, które zostały wyposażone w kombinację czujników optycznych i przewodu sensorowego TT5000.

Do centrali alarmowej Aquitron AT-MZA może być połączonych od 1 do 10 punktowych czujników optycznych Aquilar AT-OPSEN z maksymalnie 100 m przewodem detekcyjnym na strefę (łącznie 8 stref dla AT-MZA), co pozwala na pełne pokrycie obszaru wysokiego ryzyka. Panel alarmowy będzie monitorował czujniki optyczne i przewody detekcyjne pod kątem wycieku oleju napędowego lub przerwania obwodu, wszelkie nagromadzenie cieczy zostanie wykryte przez przewód i/lub mały pryzmat optyczny na spodzie czujnika punktowego, wysyłając sygnał z powrotem do panelu.

Tam, gdzie wymaganych jest wiele zbiorników lub pomieszczeń/stref, panel monitorowania cyfrowego nie tylko wyświetli alarm, ale także poinformuje o dokładnej lokalizacji, umożliwiając szybkie i dokładne znalezienie i odizolowanie wycieku.

Czujnik optyczny AT-OPSEN umieszczony we wszystkich czterech rogach zbiornika, aby zapewnić optymalne pokrycie.

Przewód czujnikowy TT5000 zainstalowany pod zbiornikiem paliwa w obramowanym obszarze w celu zapewnienia optymalnego zasięgu.

AT-OPSEN to czujnik detekcji wielu cieczy, który jest w stanie wykryć wiele paliw i olejów związanych z generatorami i zbiornikami dziennymi/magazynowymi w budynkach komercyjnych, takich jak olej napędowy, nafta, olej hydrauliczny i płyny chłodzące zawarte w chłodnicach i układach chłodzenia w generatorach. 

Strefy mogą być monitorowane za pomocą różnych kombinacji sond i przewodów detekcyjnych, jak pokazano na przykładowych schematach poniżej:

Generator prądotwórczy z systemem detekcji wycieków oleju napędowego