Przewód sensorowy TraceTek TT5000 zainstalowany w betonowym wykopie w sąsiedztwie rur do oleju napędowego prowadzących z zewnętrznego naziemnego zbiornika magazynowego zapewnia wczesne ostrzeżenie, aby ostrzec właściciela o niewielkim wycieku paliwa, zanim stanie się on zagrożeniem dla środowiska lub bezpieczeństwa
Instalacja wykonana przez firmę Aquilar. 

Przewód sensorowy TraceTek TT5000 zainstalowany w betonowym wykopie w sąsiedztwie rur do oleju napędowego prowadzących z zewnętrznego naziemnego zbiornika magazynowego zapewnia wczesne ostrzeżenie, aby ostrzec właściciela o niewielkim wycieku paliwa, zanim stanie się on zagrożeniem dla środowiska lub bezpieczeństwa.

Instalacja wykrywająca wycieki i nieszczelności z rurociągu transportującego olej napędowy.

Systemy wykrywania i lokalizacji wycieków TraceTek mogą monitorować kilometry zakopanych jednościennych rurociągów pod kątem wycieków paliwa, zapewniają dokładną lokalizację niewielkiego rozwijającego się wycieku i zamykają zawory, zanim dojdzie do katastrofy oraz współpracują z systemem monitorowania rurociągu lub BMS.

TraceTek TT5000 nie reaguje na obecność wód deszczowych i śniegu, alarm wzbudzany jest wyłącznie przy kontakcie z cieczą węglowodorową. Lokalizacja wycieku podawana jest z dokładnością do jednego metra.

Przewód sensorowy TraceTek TT5000
Przewód sensorowy TraceTek TT5000 przypięty do podstawy wykopu betonowego w pobliżu rury, przed zamontowaniem izolacji.

Czujnik paliwa i oleju napędowego nie reaguje na obecność wód deszczowych i śniegu, alarm wzbudzany jest wyłącznie przy kontakcie z cieczą węglowodorową