Pomieszczenie z pompami, detekcja wycieków wody za pomocą TT-PROBE
Czujnik TT-FLAT-PROBE

Istnieje możliwość zarówno małych, jak i dużych wycieków wody w pompowniach i pomieszczeniach technicznych ze względu na duże ilości wody dostarczanej i obsługiwanej przez te pomieszczenia.

Zainstalowanie sond AquiTron AT-PROBE i umieszczenie ich w pobliżu pomp i głównych urządzeń wodociągowych, odpływów lub studzienek szybko zaalarmuje operatorów lub właścicieli budynków o problemie. 

Wiele sond może być połączonych szeregowo w celu zapewnienia pełnego pokrycia. 

Interfejs do centrum monitorowania lub BMS odbiera powiadomienie o wycieku za pośrednictwem lokalnego panelu alarmowego umieszczonego w pomieszczeniu.